Vybavovanie / tlačivá na stiahnutie

Stavebníctvo

Ohlásenie_drobnej_stavby.doc (28 kB)                   

Ohlásenie_drobnej_stavby_plyn[1].doc (46 kB)      

Ohlásenie_stavebných_úprav.doc (28 kB)               

Žiadosť_stavebné povolenie.docx (20 kB)

žiadosť_o_záväzné_stanovisko.doc (22 kB)             

Zmena stavby pred dokoncenim- - žiadosť2.docx (13,9 kB)

žiadosť o povolenie rekl zariad.doc (24 kB)             

žiadosť_o_odstránenie_stavby.doc (35,5 kB)pisomny_zavazok_rozkopavka.doc (24 kB)    

Žiadosť o rozkopávkové povolenie.doc (33 kB)                       

Návrh_na_kolaudáciu novostavby.doc (28,5 kB)      

návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní.doc (32,5 kB)

 návrh_na_vydanie_rozh[1]._o_umiestnení_stavby.doc (32 kB)

Žiadosť  o vydanie Oznámenia o určení súpisného čísla ka budove.docx (31699)   

Žiadosť o zápis  do katastra.docx (18961)

SPRÁVNE POPLATKY PRE STAVEBNÚ SPRÁVU .pdf (138599)

Ohlásenie reklmanej tabule od  do 3 m2.docx (22193)

Žiadost-o-stavebne-povolenie-reklamnej-stavby-zmena-doby-trvania-reklamnej-stavby-1.docx (25442)

Odstranenia reklamnej-stavby- oznamenie.docx (19309)

Životné prostredie

žiadosť o výrub drevín - tlačivo.docx (20645)

ohlásenie o vyrube.docx (13647)

Ohlásenie o náhradnej výsadbe.docx (13228)

Podnikanie

Ohlásenie  prevádzkarne - otváracia doba.docx (19430)

Sociálne veci

ziadost o byt.xls (18 kB)                                            

žiadosť o posk soc pomoci.xlt (44,5 kB)                    

Ziadost_o_posudenie_k opatrovateľskej službe.doc (81,5 kB)

 

Slobodný prístup k informáciám 

ziadost k infozakonu.doc (32,5 kB)

- kérelem információ nyújtásról 

Ochrana osobných údajov

Súhlas so zverejnením osobných údajov na portáli.docx (12,2 kB)

Súhlas so zverejnením osobných údajov na portáli.doc (25 kB)

 


technical schools