4-2020 VZN kronika.pdf (338934)

3-2020 VZN - o nakaldaní s odpadmi.pdf (388269)

2-2020 - Ochranné pásmo pohrebísk.pdf (181761)

1-2020 VZN o školskom obvode obcí.pdf (210289)

5-2019 VZN    Trhovy poriadok.pdf (165808)

4-2019VZN   Skolne 20019-20 - nové stravné.pdf (213349)

3-2019 VZN skolne 20019-20 schv.pdf (208601)

2-2019 VZn skolne 2018-2019 - od febr 2019.pdf (208201)

1-2019 VZN o financovani skol v roku 2019.pdf (257499)

 

4 - 2018 -VZN skolne od 1 1 2019.pdf (207745)

3 - 2018 - VZN školne 2018-2019.pdf (207936)

2 - 2018 VZN - o prevázkovaní pohrebísk.pdf (248042)

1-2018 - o vyhlásení územného plánu obce:

1 - 2018 VZN UPO - schválené.pdf (292691)

5a- Príloha č. 1 k VZN.pdf (451811)

5b-Schéma záväzných častí a VPS.pdf (4609129)

 

7 - 2017 - VZN o opatrovateľskej službe.pdf (454165)

6 -2017 VZN o financovani skol -zm.pdf (447726)

4 - 2017-VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušiaOvzdušie.pdf (223989) - návrh, Nahlásenie údajov - príloha č1 k VZN o poplatkoch za zneč ovzd..doc (74752)

5 - 2017 VZN - o zavedení elektronickej komunikácie obce.docx (42512) - návrh

3 - 2017 o nájme obecných bytov .pdf (456328)

2 -2017 VZN skolne 2017-2018.pdf (304367)

1 -2017 VZN o financovani skol schv.pdf (452960)

 

 

6 - 2016 minimálna výška nájomného.pdf (415761)

5- 2016 VZN o daniach a poplatkoch.pdf (367019)

4-2016 VZN  o nakaldaní s odpadmi.pdf (622869)

3 -2016 VZn skolne 2016-2017.pdf (304399)

 2 -2016 VZN o financovani skol na rok 2016 schvalene.pdf (452955)

1-2016 VZN o vylepovaní plagátov.pdf (302088)


4-2020 VZN kronika.pdf (338934)


technical schools