Obecný hasičský zbor

Náčelník: Mozgay József

Tel.: 0908044584

 

Dobrovoľná požiarna ochrana - miestna organizácia

Predseda: Mozgay Jozef

 

 


technical schools