Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Štál

Predseda: Juraj Kiss

Kontakt:

https://www.obfzds.sk/


technical schools