Zmluvy - 2018

Poradové číslo, dátum zverejnenia, zmluvný partner, predmet zmluvy, príloha:

01.           19.2.2018. ,  SME EURÓPA, o.z. - Zmluva o spolupráci - spracovanie žiadosti, SME EUOPA.pdf (151777)

02.           21.03.2018, DS-CAR s.r.o. - Zmluva o predaji motorového vozidla - SKMBT_C224e18032116580.pdf (455498)

03.           21.03.2018,, KA-STAv s.r.o.  Zmluva o dielo stará školská budova - vnútorná prestavba.pdf (126054)

04.            23.03.2018  Regio - Solution Zmluva o dielo / projekt MŠ SKMBT_C224e18032908210.pdf (312880)

05. - 10     28.03.2018.Dohody: ÚPSVaR na chránené dielne:

11.   Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZO_- 3 000 eurC224e18042514000.pdf (193893)

12. Zmluva o poskytnutí dotácie - SFZ 20 000 eur  .pdf (362146)

13.  PG Bau zmluva - zavlazovanie a tribuna.pdf (157832)

14.  Zmluva o dodávke stravy Oroszlán.pdf (97108)

15. Zmluva o poskytnutí dotácie - MVSR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000 eur.pdf (291412)

16. Zmluva o dielo požiarna zbrojnica, 1. etapa ECON Bau s.r.o.pdf (130046)

17. Zmluva o dielo - revitalizácia verejných priestranstiev - park pri spol dome DB 5000 eur .pdf (125481)
18. Zmluva o dielo oprava MK-3.pdf (147882)
19. Zmluva o kontrolnej činnosti - ihrisko.pdf (233905)

20.  Poistenie majetku - ZMOŽO príkazná zmluva - Dodatok k poisteniu majetku PKFS.pdf (319528)

21. Zmluva o poskytnutí služieb - Regio Solution.pdf (308644)

22. Poistná zmluva Kópia - Union nová PZ ZMOŽO 2018.pdf (163831),

23. Mandátna zmluva PS agentúra s.r.o. - rekonštrukcia telocvične.pdf (298458)

24.  Zmluva o spolupráci - SME EUROPA - SKMBT_C224e18121216360.pdf (152455)

25. ZMLUVA o výpožičke MVSR - protipovodňový vozík.pdf (345709)

26. Zmluva o spolupraci - JKL production s.r.o..pdf (126702)


technical schools