Zmluvy - 2017

1. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit za rok 2016 .pdf (685747)

2. Zmluva o dielo oplotenie pozemku cint.pdf (246653)

3. Zmluva o dodávke stravy.pdf (61852)

4. Dohoda 2/§ 56/2017 - UPSVaR.pdf (642153)

5. Regio Solution, s.r.o. - zmluva o spolupráci.pdf (300863)

6. Kúpna zmluva CAS32 - poz. vozidlo.pdf (88814)

7. Vybudovanie oplotenia pre zberný dvor - GK- stuido.pdf (181418)

8. DPO SR - dotácia .pdf (187091)

9. GAGAKO-stav - rekonštrukcia a oprava MK.pdf (117572)

10. S-tavby - rekonštrukcia starej školskej budovy s č 85.pdf (116920)

11. Ladislav Fitoš - SEMICON E - Rekonštrukcia a oprava VO.pdf (147004)

12. Hamar Jozef FY-H-K-H - pergola k domu smútku.pdf (112626)

13. Kúpna zmluva - technické vybavenie, zberný dvor, Buona s.r.o.pdf (2790849)ň

14. Úrad vlády SR - KNM 2017 - dotácia.pdf (513454)

15. Environmentálny fond - 121054 08U03.pdf (633348)

17. Zmluvy o poskytnutí dotácie - miestne organizácie.pdf (1076393)

16. Mandátna zmluva VO-TOR sro.pdf (161401)

17. Dotácia pre TJ Družstevník.pdf (80994)

18. Oprava MK - Lycejná, Mostová, Marhuľová.pdf (117976)

19. Telekom - internet.pdf (338823)

20. Licenčná zmluva KORWIN.pdf (208788)

21. Zmluva na posk. služby - podpora poč. programu.pdf (170596)

22. Regio Solution - Žiadosť o dotáciu C2 -envirofond.pdf (307464)

23. Zmluva o dielo - rekonštr VO.pdf (410163)

24. SME EURÓPA o.z. - zmluva o spolupráci (projekt telocv).docx (29343)

25. Z M L U V A č. 123525 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu .pdf (540052)

26. KÚPNA ZMLUVA motokultivátor.pdf (168564)

27. Regio Solution - zmluva o posk. služieb: Vypracovanie projektu - Obnova dediny.pdf (315184)

28. Zmluva o zabezpečení závodného stravovania - SKMBT_C224e17121809410.pdf (51791)

29. Zmluva o poskytnutí audítorskej služby - SKMBT_C224e17121510160.pdf (675038)

30.  SZmluva o poskytovaní záv. stravovania  -GRAND BAR SKMBT_C224e17121915580.pdf (57674)

31.  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - Audit za rok 2017.pdf (690603)

 


technical schools