Od roku 2015

 1. Zmluva o dodávke tovaru - zahr traktor.pdf (94309)
 2. Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR.pdf (92669)
 3. Dohoda č. 5/§52/2015 - UPSVaR -SKMBT_C224e15031711060.pdf (485767)
 4. Dohoda UPSVaR - 11-§54-2045.pdf (598374)
 5. Dohoda § 12 UPSVaR.pdf (116800)
 6. Dohoda 38-§54-2015 UPSVaR.pdf (602025)
 7. Dohoda 20-§52a-2015 UPSVaR.pdf (278071)
 8.  ZMLUVA - správa cintorínov.pdf (284455)
 9.  Zmluva- BOZP.pdf (87207)
 10.  Zmluva o vyk. odb. praxe.pdf (71238)
 11. Zmluva - čistenie žúmp/vývoz fekálie.pdf (158772)
 12.  Zmluva o zneškodňovaní pneumatík - DRON Industries s.r.o.pdf (142180)
 13. Dohoda UPSVaR - 27-§50j-2015.pdf (361639)
 14. Dohoda UPSVaR - 50-2015-§54.pdf (668333)
 15. Dohoda UPSVaR 66-2015-§54.pdf (620268)
 16. Dohoda UPSVaR - chránená dielňa v kult. dome pdf (325440)
 17. Zmluva -dodávka tovaru - klinové remene.pdf (271323)
 18. Dodatok k zmluve § 51 - abs prax.pdf (109314)
 19. Zmluva o spolupráci - BONI FRUCTI sk rok 2015-16.pdf (175956)
 20. Zmluva o výpožičke - Ministerstvo vnútra SR - HAZZ - hasičské auto.pdf (243275)
 21. Zmluva o spolupráci - Profi Poľno s.r.o. pr. LEADER.pdf (130504)
 22. Dohoda § 56 - UPSVaR - zberný dvor.pdf (603254)
 23. Zmluva o sponzorstve - Wertheim.pdf (105331)
 24. Zmluva o NFP -MV SR - kamerový systém.pdf (270844)
 25. Dohoda UPSVR 42 § 50 j.pdf (344465)
 26. Dohoda UPSVaR 84 - § 52a.pdf (517651)
 27. Zmluva o partnerstve Velika Dobron - Nagydobrony.pdf (192238)
 28. Zmluva o dod stravy - MACI sro.pdf (63240)
 29. Zmluva o dielo B.A. System - kamery.pdf (232475)
 30. darovacia-zmluva-rozmetadlo.pdf (146540)
 31. Dolný Štál - Zmluva o buducej zmluve Natur PAck.pdf (347644)

technical schools