Od roku 2014

1. ECOTEXTIL - zber.pdf (77437)

2. dog-azyl,-zmluva-pre-obce.pdf (329302)

3. ON Zmluva o dielo2014.pdf (139480)

4. Odborná prax.pdf (143553)

5. OPSET - dodatok č. 2.pdf (34171)

6. Dotácie pre miestne neziskové organizácie:

7.. BONI FRUCTI - školské ovocie: ZMLUVA 1.pdf (39623), ZMLUVA 2 .pdf (181046)

8. UPSVAR 15 § 52 2014.pdf (492219)SKMBT_C224e14052815150.pdf (157109)

9. Nadácia PONTIS - audit verejnéo osvetlenia.pdf (153,4 kB)

10. Grantprojekt - MŠ rekonštrukcia.pdf (138567)

11. TTSK - dotácia na zachovanie kultúnych, hist a folkl tradícií.pdf (75029)

12. TTSK - dotacia na letny tabor.pdf (93677)

13. Urad vlády SR - dotacia na folklorny festival.pdf (297638)

14. Zmluva o spolupraci na posk. opatrovtelskej sluzby - Implementačná agentúra pre OP ZaSI .pdf (483500)

15. Darovacia zmluva - Jokaiho D.pdf (51050)

16.ZSE zmluva o dodávke energií.pdf (325009)

17. Sisa auditing 1.pdf (527890), Sisa auditing 2.pdf (522485)

18. UPSVaR , Doohda 52/par.52/20014 - C224e14102914490.pdf (497651)

19. Živá energia - dotácia na zlepšenie tepelnotechnických vlatností budovy ObZS

20.Poistná zmluva - poistenie majetku obce, SKMBT_C224e14112509210.pdf (121396)

21. PZP - motorových vozidiel , pdf (115013)

22. A.S.A. - dodatok.pdf (113770)

23. Dodatok k zmluve UPSVAR 52/ par. 52 - SKMBT_C224e14121717310.pdf (164353)

24. Traktor - SKMBT_C224e15030615240.pdf (84769)


technical schools