Do 31.12.2013.

Záložná zmluva č. 2014462008, 9 B.J. blok C.pdf (313,6 kB)

Záložná zmluva v prospech ŠFRB - Gárdony- blok B.pdf (101,3 kB)
Záložná zmluva v prospech MDVRR SR- Gárdony, blok B.pdf (101,5 kB)

Zmluva o nakladaní s KO DSO - A.S.A - SKMBT_C224e20100115350.pdf (210803)

Zmluva o zbere separovaného odpadu.pdf (98,3 kB)
Zmluva o poskytnutí služby BOZP 10-2011 -.pdf (1,1 MB)

Dohoda o poskytnutí príspevku- UPSVaR

Zmluva č. 2023418/1200 o dodávky vody ZSVS

Kúpno-predajná zmluva - Vendégh Peter.pdf (105,3 kB)

Zmluva o poskytnutí peňažného daru:zmluva 1.jpg (133,5 kB), zmluva2.jpg (133,5 kB), zmluva3.jpg (45,7 kB)

Zmluva o vykonaní prác - maľovanie v ObZS

Zmluva o dielo dvere MŠ.pdf (98,3 kB)

Zmluva o dielo PALASERVIS.pdf (99,5 kB)

zmluva T-com.pdf (1,2 MB)

zmluva o buducej kupnej ZSE.pdf (1,5 MB)

rekonštrukcia NN, VN, VO.pdf (1,5 MB)

Zmluva o zriadení účtu - VÚB

Dohoda o poskytnutí príspevku na zamestnanie - UPSVAR 50j.pdf (830,3 kB)

Zmluva BOZP.docx (1,1 MB)

VUB - ludový dom.pdf (1,4 MB)

Zmluva MK SR.pdf (2,7 MB)

Zmluva o dielo bet plocha trhovisko.pdf (107,4 kB)

Mandátna zmluva-na-stavebny-dozor bet plocha.pdf (102,6 kB)

Zmluva o dielo bet soc. zázemie.pdf (109,1 kB)

Mandátna zmluva-na-stavebny-dozor soc zazemie.pdf (102,5 kB)

Zmluva TTSK - podpora mládežbíckych aktivít.pdf (639,5 kB)

Mandátna zmluva na verejné obstrávanie - Ga GA sro.pdf (926 kB)

Obstaranie územného plánu obce - Ing Polonec.pdf (1,3 MB)

HZ-UPN D. Štál, podpisana.pdf (157 kB)

Dodatok č. 1  k HZ-UPN .pdf (329185)

Ľudový dom - opravy, stavebné práce.pdf (128,9 kB)
Ľudový dom - orpava trstinovej strešnej krytiny.pdf (124,8 kB)

Kúpna zmluva - merač rychlosti .pdf (732,6 kB)

Urad vlády - divadelné predstavenie, dotácia - zmluva.pdf (2,1 MB)

Cassis consult - projekt na rekonštrukciu , konz. činosť OBZS.pdf (1,6 MB)

Cassis consult -projekt na rekonštrukciu - konz. činnosť  MŠ.pdf (1,6 MB)

Divadelné predstavenie - jokaiho divadlo.pdf (554,3 kB)

program TOPSET.pdf (374,2 kB)

TTSK -letný tábor 2013.pdf (1546795)

Town twinning 1.pdf (1 MB), Town twinning 2.pdf (1 MB)

program TOPSET.pdf (374,2 kB)

zmluva BOZP 2013.pdf (1,1 MB)

Slovgram.pdf (1136000)

UPSVAR 50j.pdf (830,3 kB)

MK SR - múzeum

UPSVAR § 50 j - 2.pdf (3324852)

Fotokopírovací stroj MINOLTA - JTL REficier

UPSVAR - § 50 j, č. 58.pdf (406530)

STAVEXAT  - strecha MŠ.pdf (136009)

Kataszteri hivatal - Správa katastra.pdf (123569)

Boni Fructi.pdf (342811)

INTA sro - zber BRKO.pdf (118860)

SISA auditing zmluva 1.pdf (479729)

SISA autidting Zmluva 2.pdf (483239)

Grantprojekt - ŠJ ZŠ zmluva.pdf (140715)

INTERCONACT sro.pdf (96576)

Vypozicka prostriedkov CO MV SR:  SKMBT_71.pdf (46176), SKMBT_70.pdf (34397), SKMBT_60.pdf (29036)

Textil- odpad - ASA.pdf (104878)

BOZP - laszlo klara BOZP.pdf (131497)


technical schools