4. Objednávky / rok 2018 - Megrendelők 2018

I1800005 - A-PEMA s.r.o. Martin, stoličky do spoločenského domu 2124,60

I1800004 - Emporo s.r.o. Bratislava, stoly do spoločenského domu 752,40

I1800003 - Internetový obchod, Hil s.r.o. Rožňava, predajné stánky s dopravou 1342 eur s DPH

I1800002 - KaPro Solutions s.r.o., Trstená - energetický autdit, 600 eur

3/180002 - BIOPRODUKT Dunajský Kláttov s.r.o. - drvenie a odvoz komposotvate2nöho odpadu, cca 400 eur

3/180001 - PG BAU s.r.o., Veľký Meder - oprava safaltového povrchu chodníku v cint. Dolný Štál , cca 5040 eur

I1800001 - Vlajky.eu - vlajkové stožiary, 641,58 eur

3. Objednávky / rok 2017 - Megrendelők 2017

I/170006 - Koberec - internetový obchod:, Bybnabytek s.r.o, cena s dopravou 30,4 eur.

I/170005 - Dopravné zančky k cyklistickej ceste - HORINZONT a AL s.r.o., Duanjská Streda, cca 500 eur

I/170004 - Ozvučenie - 1000 eur

I/170003 - ProIZS s.r.o., CZ, - hasičská technika  - 2237,40 eur

I/1700002 - Canton s.r.o. Veľký Meder, prev. Dunajská Streda - tlač obecných novín, 380 €

3/1700008 - Horizont a AL - dopravné značenie IP8 + IP 10, 6 x - ul. Gárdonyská - cca 700 eur

3/1700007 - Horizont a AL- dopravná značka Is 37b -koniec dediny - 220 eur

3/1700006 - STAVEXAT DŠ - spomaľovacie prahy - cca 2000 eur

3/1700005 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Kračnaská, Dunajská Streda- vytýčenie poruchy na vodovodnej siete - cintorín Dolný Štál

3/1700002 - NEOSPED s.r.o., Komárno, Záručný servis na IVECO Daily - cca 100 €

3/1700003 - STATIX s.r.o., Dunajská Streda, Projektová dokumentácia na zameranie skutočného stavu stavby - 450 € + DPH

3/1700004- Lazur Erik-BERISCOMP, Bartošovce - regálový systém na spisy - 360,48 eur

I/1700001 - 762835 - Kancelária 24h s.r.o. - kancelárske kreslo - 135,82 eur

3/1700001 - PYrotex trnava - rovnošaty pre požiarnikov 3x - 491,10 eur

2. Objednávky / rok 2016 - Megrendelők 2016

1/D/2016 - Tibor Füzék  -Graph Life, Dunajská Streda, IČO 118 52 607, DIČ 1020255764  - nálepky na smetné nádoby cca 260 €

2/D/2016 - MALL s.r.o., internetový obchod, IČO: 35950226 - ohrievač vody 2 ks - celkom 128 €

3/D/2016 - Ing. Kovačík Peter, Komárno -  Geometrický plán - rozšírenie cintorína Dolný Štál - cca 300 €

4/D/2016 - EMBA s.r.o. - archivačné krabice - 45 €

5/D/2016 - R.G.T. Press, s.r.o. Dunajská Streda, grafická úprava a tlač informačných tabúľ - 1180 €

6/D/2016 - Inzercia v denníku Új Szó - výberové konanie - 177,60 €

7/D/2016 - Znalecký posudok/ pozemky, záhrady:  Lycejná, Záhradnícka - Ing. Szőllősi, Komárno

8/D/2016 - CODEX - Mgr. Zoltán Csizmadia, počítač HP PRo desk 400 GR - 504 eur

9/D/2016 - Hej.sk - internetový obchod, bratislava, bojler 2 ks, 124 €

10/D/2016- Canton s.r.o. Veľký Meder, prev. Dunajská Streda - tlač obecných novín, 540 €

11/D/2016 - Inzercia v denníku Új Szó - výberové konanie - 177,60 €

12/D/2016 - FULL-ELEKTRO, s.r.o. Baloň - Projekt a revízia k rozšíreniu kamerového systému na ul. Gárdonyská a Hornoštálska - 1600-1700 €

13/D/2016 - SHOP značenie - internetová objednávka - dopravné zrkadlo 238,80 €

14/D/2016 - FULL-ELEKTRO,s .r.o. Baloň - Premiestnenie elektrického napojenia pre kameru na konci ul. M. Korvína - projekt a revízia - 800 €

15/D/2016 - FULL-ELEKTRO, s.r.o., BaloŇ - Revízia elektrotechnických zariadení v ľudovom dome - 72 €

16/D/2016 - Canton s.r.o. Veľký Meder, prev. Dunajská Streda - tlač obecných novín, 504 €

17/D/2016 - Tibor Füzék  -Graph Life, Dunajská Streda, IČO 118 52 607, DIČ 1020255764  - nálepky na smetné nádoby cca 260 €

18/D/2016 - Ing. Pavol Sebok - PAULOS-DLS - vypracovanie projektovej dokumentácie pre spomaľovacie prahy - Gárdonyská, 480 € + DPH

19/D/2016 - BELLIMPEX, Komárno - oprava merača rýchlosti "SPOMAĽ BX-1"

20/J/2016 - KATER, s.r.o., Spišká N.V. -  stoličky do kultúrneho domu, 60 ks a´22, spolu 1320 eur

21/J/2016 - B2Bpartner, Bratislava- skaldacie stoly do kultúrneho domu, 5 ks, a´164,40, spolu 822 eur

22/J/2016 - Vladimír Fedra - FEIM, Malcky - lustre do kultúrneho domu, 12 ks a´ 52,425, splu: 629,10 eur

23/J/2016

1. Objednávky / rok 2015  - Megrendelők 2015

1/D/2015 - HORIZONT a AL spol. s r.o., Kálmána Mikszátha 28, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36220027, - dodatková tabula k zvislej dopravnej značke

2/D/2015 - GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 46 145 443, - vyhotovenie geometrického plánu - 200 €

3/D/2015 - Ing. Szőllősi, Komárno - znalecký posudok k usporiadaniu pozemkov na ul. Mostová

4/D/2015 - Ing. Vígh Pavol, Orechová Potôň -  záručný servis na plynový kotol 9 b.j. byt č.3.

5/D/2015 - Valeur s.r.o. Dunajská Streda - tlač obecných novín , 680 výtlačkov

6/D/2015 - FULL ELKTRO  s.r.o. - zameranie existujúcehoNN vedenia na školskom dvore, cena do 220 eur

7/D/2015 - Sztredová Kristina - umelecké vystúpenie na majáles - 350 €

8/D/2015 - Peter Nagy, Dolný Štál, IČO: 35017180, DIČ: 1032286156, privítacia tabuľa s vyrezávaným písmom, 220 eur

9/D/2015 - Tibor Józsa, Dolný Štál, IČO 41110005, DIČ: 1026816505 - výmena svitidiel v OCu 650 eur, pouličné lampy 250 eur

10/D/2015 - Alžbeta Tóthová -METEOR , IČO: 32306334, Dunajská Streda, - malotraktor, 3000 eur (v zmysle zmluvy o dodávke)

2/J/2016 - DALAP s.r.o. bratoslava,  Internetový obchod ventilatory-obchod.sk, ventilátory do kultúrneho domu - 3 ks - celkom 208,40 eur

11/D/2015 - PZ Consult, Ing. Pintér Zoltán, 36832529, Dunajská Streda, projekt cyklistickej cesty - 3250 €

12/D/2015 - Valeur s.r.o., Muzejná, Dunajská Streda, - tlač obecných novín, 680 x 12 A4

13/1D/2015, 13/2/D2015 - Nábytok Halász - nábytok do CHD, 330 €

14/D/2015 - Ing. Csölley - projekt, 4200 € - rekonštrukcia stavieb pri ZŠ

14/1/D/2015  - Ing. Ondrej Csanda, 450 € s DPH - počítačová zostava do CHD - kult., str.

14/2/D/2015 - Ing. ondrej Csanda, 480 € s DPH- počítačová zostava do CHD - zberný dvor

15/D/2015 - MAX - Garden - drevená hračka na detské ihrisko 1250 €.

16/D/2015 - GEO-Komárno a.s., IČO: 44681739,  hydrogeologický prieskum k rozš. cint. Dolný Štál, 475 €+DPH

17/D/2015 - B.A.Systém - kamery do KŠ strediska , 840 € s DPH

18/D/2015 - B.A. Systém - kamery na ZD- cca 850 € s DPH

19/D/2015 - Mgr. Csizmadia Zoltán - CODE-X , tlačiareň Canon i-SENSYS 6230, 170 € sDPH

20/D/2015 - Mgr Csizamadia Zotán - CODE-X, tlačiareň Canon -62200d, 135,60 € s DPH

21/D/2015 - HORIZONT a AL spol. s r.o., Kálmána Mikszátha 28, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36220027 - dopravná značka P2

22/D/2015 - Canton spol s.r.o. Veľký Meder - tlač obecných novín, cca 500 eur  s DPH

Objednávky - rok 2014

1/I/2014 - 07006755 - sklápacie stoly - KAISER+KRAFT 5 ks... celková cena s DPH a s dopravou 1134 €.

2/I/2014 - 1140200081 - náplne do tlačiarní - cartridge-tonery e-chop..s dopravou 55,60 €

3/I/2014 - GAS-MOUNT s.r.o. Kostoľné Kračany - výmena plynového kotla v 9 b.j., s.č. 795, byt č. 3 ,  1450 €

4/I/2014 - Ing. Tomáš Mikuš- LEVEL, Výrub stromov v cintoríne, 955 01 Topoľčany, IČO: 45415196

5/I/2014 - PHC-STAV s.r.o. Dunajská Streda, Výmena okien a dverí na kult. šport stredisku do 12 000 eur,  (verejné obst. § 9 ods. 9. o verejnom obst.)

6/I/2014 - INPROKON s.r.o., Šustekova 1,  BRATISLAVA, IČO: 31330843 - prehodnotenie technického stavu pre kanalizáciu a ČO Dolný Štál v celkovej cene bez DPH 3690 €.

7/I/2014 - G4S Fire Services (Sk), s.r.o. : Základná príprava pre členov hasičských jednotiek

8/D/2014 - Ing. Helena ptasiová - Objednávk na vyhotovenie znal. posudku

9/D/2014 - dopravné značky - HORIZONT AL, spol s.r.o., v cene cca 200 eur

10/D/2014 - kontrola a oprava plynových zariadení na objektoch obce - Ga-Mount s.r.o. v cene - podľa skutočne vykonaných opráv

11/D/2014 - Výmena výplní otovrov na ObZs - Dolný Štál - PHC.STAV s.r.o. Dunajská Streda, v cene podľa cenovej ponuky (§ 9 ods. 9. o verejnom obst.) cca 7756 € - upravená podľa konkrétnej objednávky

12/D/2014 - sieťky proti hmyzu do kult. šport. - strdiska, oprva zasklievania na obecných bytoch - dodávateľ: PHC.STAV s.r.o. Dunajská Streda

13/D/2014 - preložka, montáž plyn, kachl. gamat v ObZS - ambulancia všeob. lek. - Milan Zberec, Javorina 123, galanta, IČO: 46214968

14/D/2014 - trvalé dorpvné značky horizontálne v cenne do 1000 eur podľa rozpisu, Horizonta AL s.r.o. , Kálmána Mikszátha 28,  Dunajská Streda, (adresa prevádzkarne: 93012 Ohrady 306), IČO 36220027,

15/D/2014 -  GAS-MOUNt s.r.o. , Koprava plynového kotla - OCU Dolý Štálstoľné Kračany, v cene za materiál cca 200 eur + montáž

16/D/2014- Graph Life, Dunajská Streda, tlač samolepiacich et. na zberné nádobia na rok 2015, 130 €

Objednávky - rok 2013

1/D/2013 - Nagy František – FEROGAS, Hlavná 8/16, Topoľníky,  - oprava plynových zariadení cca 100 €

2/D/2013 - Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál, Okočská cesta 640/1, 930 10 Dolný Štál - vývoz fekálií od kult.- šport strediska, 20 eur/strojohod. + DPH

3/D/2013 - Plynotherm Nagy Attila - oprava kotla v 9 b.j. Horný Štál

4/D/2013 - Ing. Tomáš Mikuš – LEVEL, Streďanská 2661/49, 955 01 Topoľčany - výrub stromov v cint. 4 ks

5/D/2013 - Valeur, s.r.o.Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda, - tlač obecných novín

6/D/2013 - Horváth Vojtech - Horváth B., Maliar - natierač, 930 10 Dolný Štál č. 62 - maľovanie lekárne

7/D/2013 - HORIZINT AL s.r.o. Dunajská Streda, dopravné značenia 34 ks + príslušenstvo s dopravou v celk. cene do 2000 eur

8/D/2013 - HORIZONTAL s.r.o. Dunajská Streda, dopravné značenia + príslušenstov v  cene cca 1000 eur

9/D/2013 - VIAPRO s.r.o. Trnava, dopravné zrkadlo kruhové o priemer 1000 mm ,  200 €+DPH

10/D/2013 Tibo Füzék - Graph 10 - samolepky na smetné nádobia, 650 +100 ks,  153 € s DPH

Objednávky - rok 2012:

1/J/2012 - Tlačiareň MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11

1/D/2012 - MODULUS  s.r.o., Štúrova 22, 929 01 Dunajská Streda, Múzeum, projekt

2/D/2012 - MODULUS  s.r.o., Štúrova 22, 929 01 Dunajská Streda, projekt rekonštrukcie VP - 816 €

2/J/2012 - Kamenárstvo - Balogh, Stará ul. 350/23, Dolný Štál, 930 10 - popis na ustu Kráľa Mátyása, cca 60 €

3/J/2012 - DUAL BP, s.r.o., Hlavná 78, Dunajská Streda, 929 01, pracovná odev a obuv, 280 €

3/D/2012 - HORIZONT a AL spol. s r.o., Kálmána Mikszátha 28, 929 01 Dunajská Streda - dopravné načky

4/D/2012 - Ing. Tomáš Mikuš – LEVEL, Streďanská 2661/49, 955 01 Topoľčany, spiľovanie tuje

5/J/2012 - SISA auditing, s.r.o., Ing. Nagyová Helena, Pri starej pachárni 14, Bratislava, 831 04 - auditorská správa

5/D/2012 - Attila Kosár -IČO: 45611904, DIČ: 1035516966 - sadenice do dažďových záhrad a priekopov: 7547,50 €

6/D/2012 - EKOFERM, 930 10 Boheľov 118, IČO: 31441998 -výplňový amteriál do dažďových záhrad a priekopov: 9324,40 €

7/D/2012 - Horváth Vojtech – TUTTY, 525 , 930 10 Dolný Štál - maľovania v kult. - šport stredisku, tatranský profil v malej sále , 1000 €
9/D/2012 - Valeur, s.r.o. Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda, tlač obecných novín 670 výtlačkov- 8str./výtlačok
Slovenská republika

10/J/2012 - Aquamont, spol. s.r.o., p. Kása P., Horné Saliby č. 1087, 925 03 - PP rúry

11/D/2012 - Vladimír Kohút, autorizovaný stavebný inžinier SKSI , PRODIS plus s.r.o., Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava: projekt statiky ľudového odmu 1216,06 €

11/J/2012 - Zoltán Józsa - ZOEL, Mostová 681/27, Dolný Štál, 930 10 - montáž VO telies podľa projektu ENERMONT

12/J/2012 - STAVEXAT DŠ, s.r.o., Okočská 640/1, Dolný Štál, 930 10 - rekonštrukcia hyg. zariadení - TJ družstevník

13/J/2012 - STAVEXAT DŠ, s.r.o., Okočská 640/1, Dolný Štál, 930 10

14/D/2012 - Nagy František – FEROGAS, Hlavná 8/16, Topoľníky, výmena plynového kotla v ObZS, 1300 €

II. Polrok 2011

V súlade s Nariadením Vlády SR od 1.5. 2011 platí limít na zverejňovanie faktúr a objdenávok v hodnote nad 1000 €.

 

č. 11/D/2011  - Jozef Puha, podlahár, Dolný Bar 169, IČO: 37490231- výmena PVC v amb. stomatologie ObZS , 1250 €

č. 13/D/2011 - MODULUS s.r.o., Dunajská Streda, - vypracovanie projektu na rekonštrukciu ObZS, v cene 1600 € + DPH.


 

Objednávky / Megrendelők

Objednávky I. polrok

31.03.2011 14:56
  Číslo objednávky Megrendelő száma Dátum vyhotovenia Kiállítás dátuma Dodávateľ   Kivitelező Predmet objednávky   Megrendelés...

 


technical schools