Poslanci obecného zastupiteľstva

 MUDr. Bálintová Sylvia, Ďuriš Pavol, Mgr. Édes Árpád,  Fazekas František, Hodosiová Andrea,  Lőrincz Roland , Nagy Jozef, Bc. Tóth Anita,  Zsemlye Dezider   

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia

Predseda Dezider Zsemlye

členovia. MUDr. Sylvia Bálintová, František Fazekas, Bc. Tóth Anita, Renáta Józsaová, Jozef Nagy, Zoltán Csizmadia, Bc. Melinda Bálintová, Andrea Hodosiová

Komisia životného prostredia

Predseda Pavol Ďuriš

Členovia: Erika Benedeková, Béla Radi, Silvester Švandra, Zoltán Józsa

Komisia školstva,  výchovy mládeže:

Predseda: József Nagy

Členovia: : Mgr Kristófová Enikő, PaedDr. Édes Enikő, Bc. Marczellová Katarína, Horváthová Agneša

Komisia kultúry, športu a využitia voľného času

Predseda: Roland Lőrincz

Členovia: Henrieta Jobbágyová, Erika Benedeková, Mgr. Arpád Édes, Márta Bögiová, Tomáš Kiss, Tomáš Lőrincz, Zoltán Kosár, František Krajcsovics

Sociálna a zdravotná komisia:

Predseda: Bc. Anita Tóth

Členovia: MUDr. Anita Bartalos, Štefan Fazekas, Gizela Samaránska, Mgr. Alžbeta Vendéghová, Mgr. Arpád Édes, Melinda Józsa, Julianna Kovács, Andrea Hodosiová

 

Redakcia obecných novín:

Roland Lőrincz, Mgr. Enikő Kristófová, Tomáš Lőrincz,

Ing. Domonkosová Zuzana

 

Komisia ochrany verejného záujmu

József Nagy, MUDr. Bálintová Slvia, František Fazekas

 

Štáb CO

MUDr. Bálintová Sylvia, Ďuriš Pavol,    Mgr. Édes Árpád, Fazekas Ferenc,     Hodosiová Andrea, Lőrincz Roland, Nagy Jozef, Bc. Tóth Anita, Zsemlye Dezider, Jozef Mozgay, Arpád Nagy

 

Rada školy pri ZŠ MK s VJM:

Poslanci: MUDr. Sylvia Bálintová, Jozef Nagy, František Fazekas

Delegát: Marta Bögiová

 

Rada školy pri materskej škole:

Poslanci: MUDr. Sylvia Bálintová, Andrea Hodosiová, Bc. Anita Tóth

Delegát: Helena Pintérová

Jednohlasne

 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole: Bc. Anita Tóth, František Fazekas, Mgr. Arpád Édes Delegát: Bc. Katarína Marczellová

 

Inventárna komisia

Predseda komisie Mgr. Arpád Édes

Roland Lőrincz, Zoltán Csizmadia, Andrea Hodosi


technical schools