Obecný Úrad

Starosta obce:

Tomáš Horváth

tel.: 031/5902740

mob.: 0918/503 991

e-mail: starosta@dolnystal.sk

 

Pokladňa, správa daní a poplatkov:

Nagyová Monika

tel.: 031/5902742

e-mail: dane@dolnystal.sk

 

Správa registratúry (podateľňa) a sociálnych vecí, evidencia obyvateľstva:

Hegyi Juraj

tel.: 031/5902742

e-mail: podatelna@dolnystal.sk

 

Matrikárka, hospodárska referentka:

Józsaová Renáta

tel.: 031/5902743

e-mail: jozsaova@mail.t-com.sk

Referentka stavebníctva, životného prostredia a správy majetku

Ing.  Domonkosová Zuzana

tel.: 031/5902744

e-mail: dolnystal@gmail.com

Mzdové účtovníctvo, opatrovateľská služba

Bachmanová Sabina

tel.: 031/5902741

 e-mail: bachmanova.dolnystal@gmail.com

 

 

  

 

 

 

 

 


technical schools