Klub dôchodcov

Predseda klubu a základnej organizácie Slovenského zväzu dôchodcov: Štefan Fazekas


technical schools