KONTAKT

 

Obecný úrad Dolný Štál

ul. Mateja Korvína č. 676/2

930 10 Dolný Štál

Stránkové dni:

Po: 8:00 - 12:00

Ut.: 8:00 - 12: 00,

Str.: 8:00 -12:00,  13:00 - 16:00,

                              15:30 -16:00 stavebný úrad

Štvr. . nestránkový deň

Pi:: 8:00 - 12:00

Popri štátnom jazyku na obecnom úrade je možnosť používania maďarského jazyka . komunikácia po maďasky je zabezpečená cez všetky stránkové hodiny.

Miesto na podanie opravného prostriedku (odvolanie) : Obecný úrad Dolný Štál

Príslušný súd: Okresný súd Dunajská Streda


technical schools