KONTAKT

 

Obecný úrad Dolný Štál

ul. Mateja Korvína č. 676/2

930 10 Dolný Štál

Stránkové dni:

Po.:    7:30.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Ut.:    7:30 - 12:00

Str.:    7:30.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Št.:   7:30 - 12:00

Pi.:    8:00.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Miesto na podanie opravného prostriedku (odvolanie) : Obecný úrad Dolný Štál

Príslušný súd: Okresný súd Dunajská Streda


technical schools