Základná umelecká škola

Riaditeľka: Mgr. Marta Oros

Tel.: 031/ 5590305


technical schools