PREHLIADNUTÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM  "Cookies"
/Súhlasím /Chcem vedieť viac/

AK NESÚHLASÍTE, MALI BY STE ZATVORIŤ TÚTO STRÁNKU

 

Zo života obce:  Najnovšie fotky z nášho albumu / Služby v našej obci / Firmy ...

KORONAVÍRUS- Dôležité informácie

Záznamy: 1 - 2 zo 3
1 | 2 >>

OZNAM PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

V čase epidémie koronavírusu ambulancia praktického lekára pre dospelých v Dolnom Štále je uzavretá.

Ordinácia pre bežných pacientov je zabezpečená telefonickým kontaktom v čase od 8:00 do 11:00.

Od 11:00 do 12:00 je možné telefonicky objednať predpísanie liekov, ktoré pacienti chronicky užívajú. Predpis sa uskutoční formou e-receptov.

Súrne prípady treba riešiť tak, ako doteraz, cestou RZP  na tel. č. 155.

V tomto období sa nebudú vykonávať preventívne vyšetrenia, očkovanie a iné odkladné výkony.

Pacienti, ktorí boli vyšetrení, ošetrení odborníkmi a sú objednaní u nich na ďalšie kontroly, u praktického lekára sa budú hlásiť po ukončení liečby odborníkom (ak to inak odborník neodporučí). Tieto opatrenia platia do odvolania.

MUDr. Nagy Tibor

Praktický lekár pre dospelých

T.č. amb.: 031 55 902 96

Projekty a investície

Budujeme CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

30.01.2020 08:53
Z prostriedkov Európskej Únie - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom výzvy Ministerstva pôdohospodársta a rozvoja vidieka a Ministerstva zdravotníctva SR   budujeme centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v našej obci. Podľa úspešného projektu našej obce sa začínali...

FESTIVAL NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN EURÓPY

Festival národnostných menšín Európy - Fotogaléria

SPRÁVA O USKUTOČNENÍ PROJEKTU .pdf (90275)

Nový altán v športovom areáli podporou Nadácie SPP

Úradná tabuľa: Úradné oznamy / Do Vašej pozornosti / Výstrahy SHMU /Nakladanie odpadmi ...

Účty pre bezhotovostný platobný styk:

SK42 0200 0000 0000 19023122  - VUB

 SK 94 5600 0000 00 3802049002  - PRIMA

 SK 76 5200 0000 0000 07544027 - OTP

 POMOC V OBCI POČAS EPIDÉMIE KORONAVÍRUSU

 

Oznamujeme obyvateľom obce zo staršej vekovej kategórie a občanom, ktorí majú obmedzený pohyb v dôsledku karantény či z iného vážneho dôvodu, že o pomoc nás môžu požiadať na telefónnych číslach obecného úradu 031 5902741, ... 42, ... 43 ,... 44.

Obecný úrad organizuje dovoz potravín a základných potrieb pre všetkých odkázaných, ktorí nemajú v blízkosti rodinných príslušníkov alebo iných pomocníkov, ktorí by im to vedeli zabezpečiť.

 

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili k pomoci  a čakáme ďalších,  ktorí by nám radi pomáhali. Všetkých prihlasujúcich zaevidujeme v našej databáze, ktorú vytvoríme pre  prípad väčšieho počtu občanov odkázaných na pomoc.   

 

Úradné oznamy

Požiarna ochrana - výzva

13.03.2020 13:03
Chráňme prírodu pre požiarmi - SKMBT_C224e20031311191.pdf (44402)

Verejné vyhlášky v súvislosti s koronavírusom

10.03.2020 12:48
Opatrenia krízového štábu Obce Dolný Štál pre školské zariadenia  počas výskytu koronavírusu COVID – 19 na území SR   Starosta obce Dolný Štál - na základe prijatých opatrení  krízového štábu obce Dolný Štál zo dňa 10.3.2020 vo veci výskytu koronavírusu COVID-19 na území SR  -...

Pozvánka na zasadnutie OZ

28.02.2020 11:17
Pozvánka na zasadnutie OZ v Dolnom Štále ktoré sa koná dňa 17. decembra  2019 o 18:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu   Program:   Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov Kontrola plnenia uznesení Správy hlavného kontrolóra Návrhy finančnej...

Výzva - verejné obstarávanie

18.02.2020 12:02
Výzva na predloženie ponuky    na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov na budove obecného úradu“   za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 117 a § 5 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom...

Oznámenie o opakovanej dražbe

05.02.2020 14:10
V zmysle §11 ods. 4. zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení nesk. predpisov zverejňujeme Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 095/2019 v obci Dolný Štál: Dražba.pdf (649748)

Výzva -verejné obstarávanie

04.02.2020 11:24
Obec Dolný Štál Obecný  úrad, Ul. Mateja Kotrvína 676/2,  930 10 Dolný Štál,  IČO 00 305 430, tel. : 00421 31 590 27 44, e-mail: starosta@dolnystal.sk     Zn.: 101/2020-1 Dňa...

Predaj pozemku

09.01.2020 12:01
Výzva č. 1/2020: https://www.dolnystal.eu/news/predaj-pozemku-vyzva-c-1-2020/

Oznam ZSVaK

12.11.2019 13:12
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že    s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali...

Voľby do NR SR 2020

06.11.2019 10:28
Informácia pre voliča A4 - SJ.pdf (133819)   Oznamujeme voličom obce, že v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva , že voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky sa budú konať v sobotu 29-ho februára 2020 od 7,00-ej do 22-ej hodiny. Miesto konania volieb : v okrsku...

Pracovné miesto

28.10.2019 21:51
ZŠ Mateja Korvína s VJM Hlavná 41/113 Dolný Štál oznamuje verejnosti, že hľadá zamestnanca pre nasledovné pracovné miesto: Kuchár/ka Nástup: 01.01.2020 Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore Požadované doklady: žiadosť o prijatie, životopis, doklad o ukončenom...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zber komunálneho odpadu

Preberanie selektovaného odpadu - dočasne naplatí

O preberaných komoditách sa informujte vopred na telefónnom čísle 0915 545 666
alebo 031 590 27 44!

 

Hospodársky dvor na Karábskej ceste

Otvárcai doba:

V mesiacoch apríl - október 

Utorok, streda,  piatok: 14:00 - 18:00

Sobota: 8:00 - 14:30

V mesiacoch november  - marec

Utorok, streda, piatok :  13:00 - 17:00

Sobota: 8:00 - 14:30

Služby v našej obci

Pohrebná služba

16.06.2016 11:31
Správa cintorína a pohrebníctvo: Soóky - pohrebníctvo, Topoľníky:  0904 476 917, 0903 833 037

Výstavba bude uskutočnená na Gárdonyskej ulici v Dolnom Štále.

Ubytovanie v okolí:

Tralandia - môžete pridať zadarmo aj Váš inzerát


technical schools