Komisia pre ochranu verejného záujmu

 

Predseda: Mgr. Zoltán Csizmadia

Členovia: MUDr. Sylvia Bálintová, Eva Kelová


technical schools