Komisia pre inventarizáciu obecného majetku

 

Predseda: Dezider Zsemlye

Členovia: Mgr. Zoltán Csizmadia, Géza Németh, Jozef Pintér, Zoltán Sátor


technical schools