Klimatizovaný sklad osiva - zverejnenie zámeru

20.01.2012 14:54

            Starostka obce Dolný Štál na základe zaslanej správy Obvodným úradom  životného prostredia oznamuje obyvateľom Obce Dolný Štál, že  Zámer  projektu  Klimatizovaný sklad osiva – Dolný Štál navrhovateľa Sempol s.r.o.  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dolnom Štále.

Obyvateľstvo môže k zámeru písomne vyjadriť a svoje stanovisko doručiť na Obecný úrad v Dolnom Štále do 10. februára 2012.

 


technical schools