Zverejnenie výzvy - rekonštrukcia farmy ošípaných

09.10.2015 10:58

Dokumenty na stiahnutie: SIŽP - DAN Slovakia.pdf (272187)

        - Výzva zainteresovanej verejnosti

        - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

        - Stručné zhrnutie žiadosti

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - pdf dokument na stiahnutie

 

Do originálov možno nazrieť na Obecnom úrade v Dolnom Štále v úradných hodinách.


technical schools