Zmena dopravy v dôsledku prác na železničnej trati

30.11.2017 09:24

1. Výluky REGIO-JET od 1.12.2017 

2. Úplná uzávierky cesty  III/1400 v km 2,140 Dolný Štál - Topoľníky bude od 02.12.2017 do 08.12.2017

Obchádzka podľa mapy:

 


technical schools