Zasadnutie OZ - 23.11.2014

20.10.2014 11:27

Zasadnutie OZ sa koná dňa 23.10.2014.  od 119:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Z programu

  • Návrh zmluvy o vecnom bremene vo veci preloženia VTL plynu
  • Prijatie VZN o nájme bytov
  • Diskusia, zváver

technical schools