Zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.10.2018 09:28

Zasadnutie 7/2018 obecného zastupiteľstva bude 29.10.2018  v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Program:

- kontrola plnenia uznesení

-- Návrhy finančnej komisie,

- hlásenie kultúrnej komisie

- ostatné

 


technical schools