Zasadnutie obecného zastupiteľstva

11.06.2015 08:28

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva :

bude 62.júna  2015 v zasadačke obecného úradu o 18:00 hod.

Hlavné body:

- Kontrola planenia uznesení

- návrhy fianančnej komisie - výročná správa obce za rok 2014

- návrhy sociálnej komisie

- návrhy kultúrnej komisie

- ostatné


technical schools