Výrub stromov do okt. 2016

10.11.2016 08:43

Dátum vydania rozhodnutia / vec / identifikácia parcely/ žiadateľ

10.02.2016 - Výrub stromov, 2 ks, smrek obyčajný, na parc. č. 433/3, k.ú. Dolný Štál,žiadateľ Ladislav Darnay, Smotanová

22.2.2016 - Výrub stromov - 6 ks tuje,  1 ks smrek modrý, na parc. č. 470/2, 472/1, k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev- farnosť Dolný Štál

25.2.2016 - Výrub stromov - 1 ks smrek obyčajný, na parc. č. 236/8, k.ú. Dolný Štál, Žiadateľ: Eva Kosárová, ul. Zelená

02.03.2016 - Výrub stromu - 1 ks smrek modrý, na parc č. 1189/5, k.ú. Horný Štál, žiadateľ. Apád Nagy, Tôňska

15.3.2016 - Výrub stromu - 1 ks agát biely, na parc. č. 467/1, v k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: MUDr. Berényi Zoltán

16.3.2016 - Výrub stromu, rozhodnutie - 1 ks orech, na parc. č. 465, v k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev

03.05.2016 . Výrub stromov - Oznámenie - Rímsko-katolícka cirkev, 2 ks agát, 1 ks orech, parc. č. 470/2, k.ú. Dolný Štál

07.07.2016 - Výrub stromov - Oznámenie - NEVITEL - 1 ks agát, parc, č. 2712, k.ú. Dolný Štál

02.09.2016 - Výrub stromov -rozhodnutie,  1 ks agát biely, 1 ks pagaštan konský, k.ú. Dolný Štál, parc. č. 465, 469/6, žiadateľ: Krisztián Bozay

09.09.2016 - Výrub stromov - rozhodnutie, 1 ks jedla biela, parc. č. 1232/2 , k.ú. Horný Štál, 1 ks tuja, parc.č. 1201/12, k.ú. Horný Štál, ul. Tôňska, žiadateľ: Alžbeta Tóthová

19.09.2016  -Výrub stromu - 1 ks orech, k.ú. Dolný Štál, parc .č 21/1, žiadateľ: Ladislav Zsigó

29.9.2016 - Výrub stromov: 2 ks agát, par. č. 1001 -, k.ú. Horný Štál, 4 ks tuje - parc. č. 662/1, 660/3,  2 ks borovice p..č. 662/1 - k.ú. Dolný Štál,

1 ks orech, 1 ks agát - p.č. 77/3, k.ú. Horný Štál, žiadateľ. Tomáš Horváth

19.10.2016 - Výrub stromov, 2 ks. lipa, parc. č. 465, k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: Bozay Krisztián - nenadobudlo právoplatnosť - zrušený

 

 

 


technical schools