Vypnutie elektrického prúdu - rozpis do 27. 11. 2012

09.10.2012 21:57

V dôsledku výmeny elektrického vedenia bude vypnutý elektrický prúd v našej obci podľa nasledovného harmonogramu:

Dátum : 15.10.2012, 8.00 – 15.00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE, 53,54,55,56,57,59, 59/ZA,62,63,634/OP,635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

ČMS: 3107002352 56/BL

Dátum : 19.10.2012, 8: 00 – 15:00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE, 53,54,55,56,57,59,59/ZA, 62,63,633,634/OP, 635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

Dátum : 22.10.2012, 8: 00 – 15:00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

35, 35/BL, 37, 38, 39, 40, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE, 53,54,55,56,57,59,59/ZA,62,63,633,634/OP, 635,64,65,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

Dátum : 23,10,2012 , 8: 00 – 15:00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

 35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE, 53,54,55,56,57,59, 59/ZA,62,63,634/OP,635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

1, 10 ,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,29,29/VE, 30,31,32,33,34,36,4,5, 5/VE, 6,637,638,681,7,8, parc. 80/198,80/25,80/28,80/52,80/HA, 8071/AÁ, 9, 941, 941/VE, 945

ČMS 3107036363, adresa: Dolný Štál 31/ OU Dolný Štál

Dátum : 24.10.2012, 8:00-15-00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

111, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 491,492,493, 495, 496, 497, 498, 499, 500 , 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 507 TS 508, 691, 796, 80/14, 80/56, 80/58, 80/64, 80/69, 80/8,8017, 8018,8055, 8057/KP, 816, 949, 959

Dátum : 25. 10. 2012 8:00-15-00

Fogyasztói hely megjelélése, házszám, parc. sz.  vagy fogyasztó szerint.

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 52, 526, 527, 528, 529/D1, 529/D2, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 537/VE, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/38, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 814/RD

Dátum : 19.,22.,25. 10. 2012 8:00-15-00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

ČMS 3107002352, adresa:  56/BL

Dátum : 29. 10. 2012 7:00-16-00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

ČMS 3101015388, 3107002352, 3107036363, Dolný Štál 84, 56, 31

1, 10, 100,101,102,103,104,105,105/VE, 106,107,107/VE, 108,11,110,111,112,113,114,115,117,117/VE, 118,12,124,125,126,127,13,130,131,14,15,16,17,17/9,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,271,272,273,274,275,276,277,278,279,28,280,281,283,284,285,286,287,288,289,29,29/VE,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,30,300,301,302,303,304,304/PR, 305,305/OP, 306,307,308,309,31,310,311,312,313,314,315,315/VE, 316,317,318,319,32,320,321,323,324,325,326,327,328,329,33,330,332,333,334,335,335/VE, 336,337,338,339,34,340,341,341/ZA, 342,343,344,346,346/VE, 348,348/VE, 349,35,35/BL, 350,350/VE, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,36,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,37,370,371,373,375,376,377,378,379,38,380,381,382,384,386,387,388,388/VE, 39,390,390/VE, 391,392,393,394,394/MDVr.SJ, 396,397,398,399,4,40,401,402,403,404,405,406,407,408,409/OP, 41,410,411,412,414,416,417,418,418/OP, 419,419/VE, 42, 420,421, 422, 423,424,426,427, 43,44,45,46,463,47,48,481,481/BL, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 49,491,492,493, 495, 496, 497, 498, 499, 5,5/VE, 50, 500 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 507/TS, 508, 509, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 5046, 517, 518, 519, 52, 52/VE, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 527/OP, 528, 529/D1, 529/D2, 53, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 537/VE, 538, 539, 54, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 55, 550 551, 552, 553, 554, 555, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 59, 59/ZA, 595, 596, 597, 598, 599, 6, 600, 601, 602, 603/VE, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 62, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 628,628/OP, 629, 63, 630, 632, 633, 634/OP, 635, 636, 637, 638,64,642,65,66,67,681,691, 7, 70,71,713,72,73,75,76,77,78,79,796,797,8,80, parc .80/14, 80/198, 80/25, 80/28, 80/43, 80/49, 80/52, 80/56, 80/58, 80/64, 80/69, 80/8, 80/HA, 8017, 8018, 8044/SZE, 8045/RSz, 8047/ZsL, 8050/KÁ, 8057/KP, 8060, 8071/AÁ 81, 814/RD, 816, 83, 84, 86, 88/OP, 89, 89/VB, 9, 90, 91, 92, 93, 940, 941/VE, 945, 949, 95, 959, 97, 97/PR, 971, 98

Dátum : 30. 10. 2012 8:00-15-00

 

Miesta podľa súpisného čísla , p.č. alebo odb. miesta

 

282, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453

271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 305/OP, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 311, 312, 313, 314, 315, 315/VE, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335/VE, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 427, 463, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603/VE, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 628, 628/OP, 628/VE, 629 630 797

 

Dátum: 31.10.2012 8.00-15.00

 

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

282,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,

449,450,451,452,453 

 

 

 

Dátum: 05.,06.,07.11.2012  8.00-15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

282,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,

449,450,451,452,453

 

 

 

Dátum: 09.11.2012   8.00-15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

116,120,121,122,123,128,129,137,138,139,140,454,455,456,457,458,460,460/VE,461,462,

465,466,467,468,469,470,471,472,473,473/OP, 474,475,670,671,672,673,674,706,706/BP

 

 

 

Dátum: 14.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

2553,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE,53,54,55,56,57,59,59/ZA,62,63,633,634/OP,635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

 

 

Dátum: 15.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

2553,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE,53,54,55,56,57,59,59/ZA,62,63,633,634/OP,635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

 

 

Dátum: 16.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

2553,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52/VE,53,54,55,56,57,59,59/ZA,62,63,633,634/OP,635,64,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81

 

509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,527/OP,528, 529/D1,529/D2,530,531,532,533,534,535,537,537/VE,538,539,540,541,542,543,544,545,547,

548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561/38,562,563,564,565,566,567,568,570,571,572,814/RD

 

100,101,102,103,104,105,105/VE,106,107,107/VE,108,110,112,341/ZA,344,346,346/VE,348,348/VE,349,350,350/VE,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,375,376,377,378,379,380,381,382,384,386,387,388,388/VE,390,390/VE,391,392,393,394,394/MVDrSJ,396,397,398,399,401,402,403,404,405,406,407,408,409/OP,410,411,412,414,416,417,418,418/OP,419,419/VE,420,421,422,423,424,426,632,642,713,76,83,84,86,88/OP,89,89/VB,91,91,92,93,95,97,97/PR,98

 

 

Dátum: 19.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,304/PR,305,305/OP,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,315/VE,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,332,333,334,335,335/VE,336,337,338,339,340,341,342,343,427,463,595,596,597,598,599,600,601,602,603/VE,604,605,606,607,609,610,612,613,614,615,616,617,618,620,621,622,623,624,626,628,628/OP,628/VE,629,630,797

Dátum: 20.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

377,378,379,380,381,382,384,386,387,388,388/VE,390,390/VE,391,392,393,394,394/MVDr SJ,396,397,398,399,401,402,403,404,405,406,407,408,409/OP,410,411,412,414,416,632,642,713,76,83,84,86,88/OP,89,89/VB,90,91,92,93,95,

 

 

Dátum: 21.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

403,404,405,406,407,408,409/OP,410,411,412,414,416,632,642,713

 

 

Dátum: 22.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

403,404,405,406,407,408,409/OP,410,411,412,414,416,632,642,713

 

 

Dátum: 23.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

403,404,405,406,407,408,409/OP,410,411,412,414,416,632,642,713

 

 

 

Dátum: 26.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

348/VE,350/VE,417,418,418/OP,419,419/VE,420,421,422,423,424

 

 

Dátum: 27.11.2012    8.00 -15.00

Fogyasztói hely megjelölése, házszám, parc. sz. vagy fogyasztó szerint

Miesta podľa súpisného čísla, p.č. alebo odb. miesta

 

292,295,300,301,305/OP,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,315/VE,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,332,333,334,335,335/VE,336,337,338,339,340,341,342,343,463,595,596,597,598,599,600,601,602,603/VE,604,605,606,607,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,620,621,622,623,624,626,628,628/OP,628/VE,629,630

 

348/VE,350/VE,417,418,418/OP,419,419/VE,420,421,422,423,424

 


ZSE/ Bachmanová/ 0315573105


technical schools