Vyhlásenie zámeru č. 4/2018

03.12.2018 17:13

- Oz vyhlasuje zámer dlhodobého prenáj časti parcely č. 1719/1 v k.ú. Horný Štál  o výmere 788,8 m2 za navrhnuté podmienky .  za cenu 0,05 eur/m2/rok (cena obvyklá, viď. návrh na prenájom pre 20 b.j).

- vyhlasuje dôvod vhodný osobitného zreteľa pre priamy spôsob, že pozemok vedie cez ranč žiadateľa.


technical schools