Vtáčia chrípka - rušenie opatrení

21.03.2017 10:17

Opatrenia RVPS vydané 26.1.2017 boli rušené správnym orgánom dňa 15.3.2017


technical schools