Vtáčia chrípka, ochrana vodomerov - dôležité správy!

25.01.2017 13:45

Regionálna veterinárna správa v Dunajskej Strede v súvislosti v výskytom vtáčej chrípky žiada obyvateľov, aby prípady spozorovania príznakov choroby respektívne uhynutia voľne žijúcich vtákov a domácej hydiny nahlásili na obecný úrad, alebo na veterinárnu správu v Dunajskej Strede na tel. č. 5524870 a 0905 875 136, prípadne mailom na adresu riaditel@dsvps.sk.

Foto: Parameter

Upozorňujme obyvateľov obce, aby chránili vodovodné potrubie v šachtách, kde vdovod nie je uložená minimálne v 110 cm-vej hĺbke, lebo e v dôsledku tuhých mrazov je zem hlboko mrznutá a môže sa vyskytnúť prasknutie vodovodu.


technical schools