Voľby do VÚC - informácia pre voličov

04.11.2013 11:20

Oznamujeme voličom obce, že v zmysle zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov voľby  budú konať v sobotu 9. novembra od 7.00 do 22.00 hodiny.

Miesto konania volieb v okrsku č. 1 je miestnosť  v Klube dôchodcov, Hlavná 65/83 pre voličov bývajúcich na uliciach:

                                                                  Mostová, Gárdonyská, Záhradnícka,

                                                                  Lycejná, Pri škôlke, Lesná, Hlavná,

                                                                  Pri jazere, Smotanová, Kengyelská,   

                                                                  Stará, Hasičská, Ku kamennému stľpu.

Miesto konania volieb v okrsku č. 2 je miestnosť v zasadačke obecného úradu na ul. Mateja Korvína 676/2a pre voličov s trvalým pobytom obce Dolný Štál bez uvedenej adresy a pre voličov bývajúcich na uliciach:

                                                                 Tôňska cesta, K vinohradom, Slnečná,

                                                                 Zelená, Ul. Mateja Korvína, Tichá,

                                                                 Hornoštálska cesta,Vŕbová, Krátka,  

                                                                 Orechová, Marhuľová, Komárňanská

                                                                 cesta, Topoľnianska cesta.

 

Ďalej vyzývame voličov, ktorí žiadajú prenosnú urnu, aby hlásili na obecný úrad do 8.-ho novembra do 12.00 hodín.


technical schools