Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie - kandidáti

29.10.2018 13:09
 • Oznamujeme voličom obce, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra od 7.00 do 22.00 hodiny.
 • V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, volič sa musí preukázať pri voľbách platným občianskym preukazom, alebo platným preukazom pobytu cudzina, a svojim podpisom potvrdiť že prezval hlasovacie lístky a obálku.
 • Miesto konania volieb v okrsku č. 1 je miestnosť  v Spoločenskom dome Domokosa Bodu, Pri škôlke 85/1  pre voličov bývajúcich na uliciach: Mostová, Gárdonyská, Záhradnícka, Lycejná, Pri škôlke, Lesná, Hlavná,  Smotanová, Kengyelská,  Stará, a Hasičská.
 • Miesto konania volieb v okrsku č. 2 je miestnosť v zasadačke obecného úradu na ul. Mateja Korvína 676/2 pre voličov bývajúcich na uliciach: Ku kamennému stľpu, Tôňska cesta, K vinohradom,   Slnečná,    Zelená, Ul. Mateja Korvína, Tichá, Hornoštálska cesta, Vŕbová, Krátka, Orechová, Marhuľová, Komárňanská  cesta, Pri jazere Topoľnianska cesta, a voliči s trvalým pobytom obce Dolný Štál bez adresy.
 • Ďalej informujeme voličov, ktorí zo zdravotných dôvodov sa nemôžu  dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať prenosnú schránku na hlasovanie. Žiadame, aby to nahlásili na obecný úrad počas úradných hodín najneskôr do 9.-ho novembra do 12.00 hodín.

 

Informácia pre voliča -  WOSO18_I1skA3.pdf (94135)

Počet poslanocv - uznesenie.pdf (49011)

                                                                                                                 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 vymenovaná:   Renáta Józsaová  č. tel.:     0908466073

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce v Dolnom Štále

Obec Dolný Štál  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce v Dolnom Štále

 1. Tomáš Horváth, 39 r., starosta obce,  MOST – HÍD, SMK - MKP

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dolnom Štále

Obec Dolný Štál uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Sylvia Bálintová MUDr., 41 r., lekár, nezávislý kandidát
 2. Erika Benedek, 44 r., administratívny pracovník, MOST – HÍD
 3. Pavol Ďuriš, 44 r., technik, MOST – HÍD
 4. Arpád Édes Mgr., 57 r., farár, SMK – MKP
 5. František Fazekas, 49 r., vodič, nezávislý kandidát
 6. Gyöngyike Füsi, 37 r., predajca, nezávislý kandidát
 7. Andrea Hodosiová, 39 r., predavačka, MOST – HÍD
 8. Melinda Józsa, 41 r., obchodná referentka, nezávislý kandidát
 9. Eva Kelová, 54 r., vychovávateľka, nezávislý kandidát
 10. Tomáš Kiss, 46 r., automechanik, MOST – HÍD
 11. Roland Lőrincz, 38 r., strojár, SMK – MKP
 12. Jozef Nagy, 42 r., poľnohospodársky inžinier, SMK – MKP
 13. Béla Radi, 52 r., súkromný podnikateľ, MOST – HÍD
 14. Zoltán Sátor, 66 r., súkromný podnikateľ, SMK - MKP
 15. Mária Szokol., 42 r., upratovačka, nezávislý kandidát
 16. Silvester Švandra, 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 17. Anita Tóth Bc., 38 r., samostatný radca, nezávislý kandidát
 18. Dezider Zsemlye, 59 r., súkromný podnikateľ, SMK - MKP

.Vo volebnom obvode sa volí  9  poslancov.

  


technical schools