Voľby do NR SR 2020

06.11.2019 10:28

Informácia pre voliča A4 - SJ.pdf (133819)

 

Oznamujeme voličom obce, že v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva , že voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky sa budú konať v sobotu 29-ho februára 2020 od 7,00-ej do 22-ej hodiny.

Miesto konania volieb :

v okrsku č. 1 je miestnosť v Spoločenskom dome Domokosa Bodu, na Hlavnej ulici 85/1 pre voličov bývajúcich na uliciach: Mostová, Gárdonyská, Záhradnícka, Lycejná, Pri škôlke, Lesná, Hlavná, Smotanová, Kengyelská, Stará a Hasičská.

 v  okrsku č. 2 je miestnosť v budove Obecného úradu na ulice Mateja Korvína 676/2 pre voličov bývajúcich na uliciach: Tôňska cesta, K vinohradom, Slnečná, Zelená, ulica Mateja Korvína, Ku kamennému stľpu, Tichá, Hornoštálska cesta, Vŕbová, Krátka, Orechová, Marhuľová, Pri jazere, Komárňanská cesta, Topoľnianska cesta a voliči s trvalým pobytom obce Dolný Štál bez adresy.

Ďalej vyzývame voličov, ktorí žiadajú prenosnú schránku na hlasovanie, aby to nahlásili na obecný úrad do 28. februára 2020 do 12,00-tej hodiny.


technical schools