Vojenská akadémia - štúdium

11.01.2012 22:39

Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši oznamuje obyvateľom obce, že otvára  5. turnus prípravy uchádzačov na bakalárske štúdium na Akadémii.  V školskom roku 2012/2013 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ manažment vojenskej organizácie,  2/ elektronické systémy,  3/ zbraňové systémy, zbrane a ich časti,  4/ počítačové systémy, siete a služby.      Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.     Termín podania prihlášky je do 29.2.2012. Ďalšie informácie dostanete na  tel.č.:  0905 622170,  0911 322170, alebo 044 5524804. Emaily môžete posielať na adresu:  vojenske.skoly.toma@stonline.sk


technical schools