Védjük a természetet a tüzektől!

2012.03.12 10:15

 

Védjük a természetet a tüzektől

 

                                               Tisztelt lakosság !

 

A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk. Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

 

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:

A lakosságnak tilos:

a)                  cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan  tűzveszélyes területeken,

b)                  aljnövényzet, gally és cserje  kitüzelése,

c)                  tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

 

A lakosságnak kötelessége : gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi  eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok betartására:

a)         az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,

b)         az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne

            terjedhessen el a  helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,

c)         egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,

d)        égetést csak szélcsendes időben végezzük,

e)         ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét,  egész folyamat alatt és annak

            befejezése után is ellenőrizzük,

f)         égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő       

mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,

g)         az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

 

Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:

a)                    a növényzet kitüzelése,

b)                    tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,

c)                    szabad területeken éghető anyagok tüzelése a járási tűzoltóparancsnokság előzetes írásbeli

     beleegyezése nélkül.

 

Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése érdekében.  A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.

 

 

 

 


technical schools