Územný plán obce

05.02.2018 10:14

Zverejnili sme Územný plán obce Dolný Štál formou všeobecne záväzného nariadenia pred schválením k stiahnutia tu.


technical schools