Pozvánka na zasadnutie OZ

24.02.2019 11:17

Pozvánka

na ustanovujúce zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 29. januára 2019 v zasadačke obecného úradu

 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Hlásenia hlavného kontrolóra
  4. Návrh finančnej komisie - VZn
  5. Navrh sociálnej komsiie
  6. OStatné

 

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools