Pozvánka na zasadnutie OZ

27.06.2019 11:17

Pozvánka

na zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 2. júla 2019 v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu

 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. VZN o školnom na šk. rok 2019/20
  3. Podmienky predaja stavebného pozemku
  4. Rekonštrukcia MŠ - spoluúčasť
  5. Ostatné

 

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools