Pozvánka na zasadnutie OZ

20.08.2019 11:17

Pozvánka

na zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 24. septembra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu

 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Návrhy finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra
  4. Návrhy komisie školstva
  5. Návrhy kultúrnej komsiie
  6. Ostatné

 

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools