Pozvánka na zasadnutie OZ

19.06.2020 11:17

Pozvánka

na zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 23. mája 2020 o 18:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. Financovanie projektu CIZS

Žiadame účastníkov, aby na zasadnutí dodržiavali predpisy epidémie koronavírusu - nosenia rúška a sociálny odstup

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools