Upovedomenie o začatí konania

15.03.2018 15:24

Upovedomenie o začatí konania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vpylvov na životné prostredie

14.03.2018

Rozšírenie činnosti spoločnosti o spevnenú plochu - DARUTIL, s.r.o. - informácia od OÚ Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie

k stiahnutiu tu:

DARUTIL.pdf (100530)


technical schools