Upovedomenie o začatí konania vo vci integrovaného povolenia

03.12.2018 15:53

Verejná vyhláška: Verejná vyhláška DAN.pdf (161381)

Zverejnenie údajov a informácií: Zverejnenie údajov a informácií.pdf (306984)

Dokumentácia


technical schools