Údržba ochranného pásma VVN

20.01.2016 10:50

Oznámenie verejnou vyhláškou:

verejná vhláška ekorem.pdf (117127)


technical schools