Tűzgyújtási tilalom visszavonása

2015.08.18 08:48

A járási tűzoltóság a tűzveszélyre vonatkozó tilalmat 2015. augusztus 18-án, 9:00 órai hatállyal megszüntette.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dunajskej Strede v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a na ostatnom prírodnom prostredí

 

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

 

od 18.08.2015   od 900 hod.

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 02.07.2015.

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru    v Dunajskej Strede

 

                                                 plk. Ing. Vojtech Nagy   


technical schools