Rýchlostná cesta R 7 - správa o posudzovaní vplyvov na ŽP

07.02.2012 14:55

 

            Starostka obce Dolný Štál na základe zaslanej správy Ministerstvom životného prostredia SR oznamuje obyvateľom Obce Dolný Štál, že  Správa o hodnotení  v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k projektu : Rýchlostná cesta R7, Dunajská Streda – Nové Zámky je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dolnom Štále. Materiály sú sprístupnené aj na internetovej stránke ministerstva životného prostredia.

Verejné pojednávanie bude 1. marca 2012 v kultúrnošportovm stredisku na ulici Komárňaská 4 v Dolnom Štále začiatkom o 15.00 hod.


technical schools