Rýchlostná cesta R7 - správa o hodnotení

21.08.2018 15:04

Zaslanie správy o hodnotení - Rýchlostná cesta R7.pdf (99981),

Zverejnenie správy: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r7-mliecany-dolny-bar

 Pozvánka na verejné prerokovanie 92511280.pdf (52014)


technical schools