Praktický lekár pre dospelých pačas epidémie

08.04.2020 17:12

OZNAM PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

V čase epidémie koronavírusu ambulancia praktického lekára pre dospelých v Dolnom Štále je uzavretá.

Ordinácia pre bežných pacientov je zabezpečená telefonickým kontaktom v čase od 8:00 do 11:00.

Od 11:00 do 12:00 je možné telefonicky objednať predpísanie liekov, ktoré pacienti chronicky užívajú. Predpis sa uskutoční formou e-receptov.

Súrne prípady treba riešiť tak, ako doteraz, cestou RZP  na tel. č. 155.

V tomto období sa nebudú vykonávať preventívne vyšetrenia, očkovanie a iné odkladné výkony.

Pacienti, ktorí boli vyšetrení, ošetrení odborníkmi a sú objednaní u nich na ďalšie kontroly, u praktického lekára sa budú hlásiť po ukončení liečby odborníkom (ak to inak odborník neodporučí). Tieto opatrenia platia do odvolania.

MUDr. Nagy Tibor


technical schools