Pracovné miesto

28.10.2019 21:51

ZŠ Mateja Korvína s VJM Hlavná 41/113 Dolný Štál oznamuje verejnosti, že hľadá zamestnanca pre nasledovné pracovné miesto:

  1. Kuchár/ka

Nástup: 01.01.2020

Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore

Požadované doklady: žiadosť o prijatie, životopis, doklad o ukončenom vzdelávaní ,lekárske potvrdenie o spôsobilosti, súhlas so spracovaním osobných  dokladov, zdravotný preukaz

Prihlášky žiadame zaslať na adresu:

ZŠ Mateja Korvína s VJM

930 10 Dolný Štál, Hlavná 41/113

alebo

 na mailovú adresu zsdstal@panelnet.sk do 30.11.2019


technical schools