Pracovné miesta v ZUŠ

22.08.2017 13:10

Základná umelecká škola -  Dolný Štál, Hlavná ulica 805/113, 930 10  Dolný Štál zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov, a to:

-          Učiteľ/-ka hry na gitare

-          Učiteľ/-ka hry na vilončele

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady posielajte na mail maalistal@gmail.com do 28.08.2017,  predpokladaný termín nástupu je od 05.09.2017. Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Podrobnejšie informácie stiahnite tu:

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE.pdf (184141) - gitara

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE vilončelo.pdf (183681)


technical schools