Pozoruhodnosti

24.03.2011 00:17

Pamiatky a pozoruhodnosti

1. Rímskokatolícky kostol sv. Martina, vysvätený biskupovi Svätému Mártonovi bol pôvodne postavený v gotickom slohu v 15. storočí. Klasicistický oltár s ústredným obrazom biskupa Svätého Mártona pochádza z konca 18. storočia. Kostol patrí medzi chránené pamätihodnosti.

2. Socha Alistáli Márie - inak nazývaná aj ako Alistáli Madona, je najvýznačnejším kusom zbierky sôch Kresťanského Múzea v Ostrihome.

Vľavo od vchodu do kostola je vytvorené pamätné miesto s tabuľou na spomienku farára Józsefa Molnára. Daroval ju čestný občan obce Dolný Štál, Márton Linka v roku 2004.

 

3. Kalvínsky kostol bol vysvätený v prvú adventnú nedeľu 3. decembra 1786, potom ako sa neúprosné roky skončili Tolerančným patentom Jozefa II. a dolnoštálska cirkev bola znovu založená.

4. Vo vlastivednom dome z r. 1848 s trstinovou strechou je možnosť nazrieť do minulosti tunajších obyvateľov, ktorú pripomína dobový nábytok, domáce a poľnohospodárske náradia a náčinia a rôzne kópie starých písomností. Domček patril pôvodne Júliusovi Némethovi, obyvateľovi Dolného Štálu.

5. Prícestný kamenný kríž stojí pri ceste, vedúcej do Padáňu, nachádza sa v pomerne dobrom stave. Z príležitosti 1700.  výročia narodenia Sv. Martina z Tours bolo na tomto mieste občinaskym združením ECORI vytvorená turistická zastávka pútnickej cesty Via Sancti Martini - Via Insula Magna.

6. Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny sa nachádza na námestí za kostolom.

7. Kríž v kostolnej záhrade bez uvedenia dátumu.

8. Pamätná tabuľa padlých v II. svetovej vojne je umiestnená na čelnej strane domu smútku dolnoštálskeho cintorína.

9. Kamenný kríž v cintoríne z roku 1904.

10. Na križovatke hlavnej cesty a cesty, vedúcej do obce je umiestnená prícestná niková socha s obrazom.

11. Na malom námestí pred požiarnou zbrojnicou sa nachádza pomník pripomínajúci založenie obce. Roku 1992 ho nechala postaviť samospráva obce ako pamiatku na založenie obce. Pomník symbolizuje spojenie troch

12. V parku obecnej základnej školy sa nachádza pamätný strom, ktorý zvečnil mená niekdajších pedagógov vyučujúcich v miestnej škole.

13. Historické momenty rozvoja obce a významné udalosti obce zobrazuje totem, ktorý si môžeme pozrieť pred budovou Obecného úradu. Obci ju daroval pán Alfréd Ilka, rodák z Dolného Štálu a zároveň zhotovovateľ tohto pamätníka, v roku 2001.

14. Na starom cintoríne v Tőnyi sa nachádza drevený kríž z prelomu minulého storočia a na dolnoštálskom cintoríne kríž z roku 1909.

15. Zaujímavou historickou pamiatkou obce je valcový mlyn - Mária Mlyn, ktorý bol postavený v roku 1935 na spracovanie obilia, vypestovaného v obci a jej okolí.

16. Busta Kráľa Mathiasa bola psotavená v parku pred zdravotným strediskom s finančnou podporou Ministerstva Kultúry SR v roku 2006.

17. Pamätník Sv. Štefana  na križovatke ulíc Hlavná - Mostová -  postavená z verejnej zbierky organizovanej občianskym združením ECOri v roku 2012.

18. Vyrezávaný pamätník pre obecnú časť Tône sa nachádza tiež  pred požiarnou zbrojnicou, pri pamätníku obce - obci ho daroval Alfréd Ilka v roku 2014.

19. Sochu sv. Floriana postavili miestni hasiči pred požiarnou zbrojnicou v roku 2015 k 90. výročiu dobrovoľného požiarnictva

20. V roku 2016 daroval rezbár Alfréd Ilka ďalší pamätník obcí, ktorý bol postavený pri dome smútku v dolnoštálskom cintoríne. Vyrezávaný totem je venovaný pamäti deprtácií, konaných v rokoch 1946-48.

21. Pamätník revolúcie a boja pre slobodu r. 1848-49 bol slávnostne odovzdaný na dvore spoločenského domu Domokosa Bodu 15. septembra 2018 - daroval  a vyrezával Alfréd Ilka

22. Pamätná tabuľa Domokosa Bodu - na stene spoločenského domu, ktorý bol pomenovaný po známom pediatrovi, rodákovi obce v roku 2018


technical schools