Pomoc seniorom

08.04.2020 17:11

POMOC V OBCI POČAS EPIDÉMIE KORONAVÍRUSU

 

Oznamujeme obyvateľom obce zo staršej vekovej kategórie a občanom, ktorí majú obmedzený pohyb v dôsledku karantény či z iného vážneho dôvodu, že o pomoc nás môžu požiadať na telefónnych číslach obecného úradu 031 5902741, ... 42, ... 43 ,... 44.

Obecný úrad organizuje dovoz potravín a základných potrieb pre všetkých odkázaných, ktorí nemajú v blízkosti rodinných príslušníkov alebo iných pomocníkov, ktorí by im to vedeli zabezpečiť.

 

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili k pomoci  a čakáme ďalších,  ktorí by nám radi pomáhali. Všetkých prihlasujúcich zaevidujeme v našej databáze, ktorú vytvoríme pre  prípad väčšieho počtu občanov odkázaných na pomoc. 


technical schools