Pályázat

2016.05.10 13:22

Alistál Község polgármestere - a község felhatalmazott szerve a 369/1990 sz. községi önrendelkezéséről szóló törvény 13. paragrafusa értelmében -

                              

pályázatot hirdet

 

  a SZNT hatályos 596/2003 sz. iskolai igazgatásról szóló törvény  3. és 4. paragrafusa  valamint a hatályos  552/2003 sz. közalkalmazotti törvény 5. paragrafusa alapján

 

a Corvin Mátyás Alapiskola – Alistál

 igazgatói tisztségének betöltésére

 

Végzettségi követelmények

 • Az iskolaügyi minisztérium 437/2009 sz. hirdetményének megfelelő pedagógiai szakképesítés
 • a 317/2009 sz. törvény 27. paragr. 5. bek. , vagy a 61. par. 7. bekezdésének. megfelelő

I. szintű pedagógusi atesztáció

 • legalább 5 év pedagógusi gyakorlat

További feltételek

 • büntetlen előélet
 • a 317/2009 sz. törvény 10. par. 2. bekezdésnek megfelelő egészségi állapot
 • az iskolákra vonatkozó törvények és előírások ismerete
 • a szlovák és a magyar nyelv kitűnő ismerete

Csatolt okmányok:

 • jelentkezés cím, telefonszám, e-mail cím feltüntetésével
 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló hiteles okirat
 • az I. atesztációt vagy annak megfelelő végzettséget igazoló okirat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • igazolás a pedagógusi gyakorlatról
 • igazolás pedagógusi állásra megfelelő egészségi állapotról
 • a Corvin Mátyás Alapiskola – Alistál fejlesztési terve
 • írásbeli nyilatkozat a személyi adatok felhasználhatóságáról (hatályos  adatvédelmi törvény alapján)

Jelentkezéseket 2016. június 14.-. –ig 12.00 óráig a következő felirattal küldjék el:

 

  „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ MK s VJM Dolný Štál – neotvárať“ a községi hivatal címére:

                               Obecný úrad, ul. M. Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál.

 

A pályázat elbírálásának időpontjáról a megfelelő jelentkezőket a bizottság 7 nappal előre értesíti.

 

Horváth Tamás, polgármester s.k.


technical schools