Pályázat óvoda igazgatói tisztségre

2019.03.06 16:27

Kelt: Alistálon 2019. március 6-án

Ikt. Sz..: 218/2019-1

 

Alistál  Község

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az Oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. paragarafusa és a Közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. paragrafusa és későbbi módosításaik értelmében a község polgármestere által

p á l y á z a t o t      h i r d e t
i g a z g a t ó i tisztség
betöltésére

az Alistáli Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában.

  Kinevezési idő feltételezett kezdete  2019. július 1.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele: az adott típusú iskolai intézmény vonatkozásában megkövetelt képzési szint és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.

 Egyéb kritériumok és követelmények:

 1. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
 2. büntetlen előélet ,
 3. egészségi alkalmasság,
 4. a szlovák és a magyar nyelv ismerete,
 5. az óvoda fejlesztésére kidolgozott saját fejlesztési elképzelések,
 6. vezetői képesség,
 7. felhasználói számítógépes ismeretek

Az írásbeli jelentkezőlap mellékletei:  

 1. jelentkezőlap
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a legmagasabb végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata, egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata,
 4. igazolás a pedagógiai szakmai gyakorlatról,
 5. az óvoda fejlesztési koncepciójavaslata,
 6. orvosi igazolás a mentális és fizikai egészségi alkalmasságról,
 7. beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához  a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. sz.  törvény  értelmében,

            A pályázat benyújtásának határideje a szükséges mellékletekkel 2019. április 5.,12:00 óráig. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „ Výberové konanie MŠ 2019- neotvárať“ Obecný úrad Dolný Štál ul. Mateja Korvína č. 676/2, Tomáš Horváth, starosta, 930 10 Dolný Štál címre, vagy személyesen benyújtani az Alistáli Községi Hivatal iktatójába.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

 

                                                     

Horváth Tamás

Alistál Község polgármestere


technical schools