Oznámenie o strategickom dokumente

18.05.2012 14:19

"Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015 je sprístupnený na ENVIRoportáli.


technical schools